Världsautismdagen den 2 april

Världsautismdagen infaller den 2 april. Dagen instiftades 2007 av FN för att uppmärksamma, sprida information om och öka kunskapen om autism i hela världen. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism.

På KIND (Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar) bedrivs intressant forskning om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

KIND: s forskning om autism


Dela detta: