Stöd forskningen kring neuropsykiatri

Stöd forskningen kring autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet bedrivs forskning kring dessa tillstånd vilken stöds av Stiftelsen Barnforskningen.

Stöd Barnforskningen! Då bidrar Du till att vi kan hjälpa fler barn till ett friskt och bra liv.

Plusgiro 90 00 14-2.

Läs gärna mer på Barnforskningens hemsida


Dela detta: