Ingenjörer med NPF ökar SAP:s produktivitet

Det tyska it-företaget SAP har hittills anställt sex mjukvaruingenjörer med någon form av autism. Företaget planerar att anställa ytterligare ett par hundra personer inom autismspektrumet och SAP:s VD, Luisa Delgado, har bland annat motiverat rekryteringen med att produktiviteten ökat.

– Vi på Attention är positiva till att företag nischar in sig på grupper som annars har svårt att få jobb säger Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention.

Anna säger också att det är särskilt positivt att SAPs målsättning är att en viss procent av personalen ska ha funktionsnedsättning.

– Fler företag borde ha mångfaldsmål, det visar sig att det är mer lönsamt i längden, menar hon.

Även Riksförbundet Attentions förbundsordförande Anki Sandberg är positivt inställd till rekryteringarna men tillägger:
– Det är viktigt att inte glömma bort individperspektivet och vara försiktig med att göra generaliseringar. Människors förmågor och tillgångar varierar ju även om den gemensamma nämnaren är en neuropsykiatrisk diagnos.

 

 


Dela detta: