Ny studie från KI visar att ADHD, schizofreni och bipolär sjukdom har gemensam genetik

I Karolinska Institutets studie, som nyligen publicerades i The British Journal of Psychiatry, deltog dryg 60 000 personer med ADHD och släkt till personer med ADHD.

Henrik Larsson, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, menar att studien ökar insikten om sambandet mellan diagnoserna.
– De sammantagna resultaten ger stöd för att ADHD, schizofreni och bipolär sjukdom delvis har en gemensam genetisk bakgrund. Studien ökar insikten mellan psykiatriska tillstånd som tidigare antagits vara helt separata, säger Larsson

Läs hela artikeln på KI:s hemsida


Dela detta: