Skola medger diskriminering av pojke med AS

En friskola i Göteborg nekade en pojke med diagnosen Aspergers Syndrom. Skolans representant meddelade att man inte skulle kunna erbjuda de särskilda stödinsatser pojken skulle behöva.

Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO menar att det är diskriminering.
-Skolan ändrade sitt beslut baserat på en förutfattad mening om barn med Aspergers syndrom och det är diskriminering, säger Nordlander. Efter anmälan har DO träffat en förlikning. Skolan har nu erkänt att pojken diskriminerats och ska betala ut 80 000 i skadestånd.


Dela detta: