Skolinspektionen granskar ADHD i skolorna

Riksförbundet Attention har länge efterfrågat en inspektion för att få mer kunskap om hur skolsituationen ser ut för elever med ADHD – nu ser det ut att bli av.

Skolinspektionen har beslutat att under 2013 granska skolsituationen för elever med ADHD. Granskningen utgår från ett antal enskilda elevers skolsituation och kommer att ha ett elevnära perpektiv.

Granskningen genomföra undersökningen frågeställningarna:

  • Gör skolan en kartläggning och analys av de förutsättningar och behov som den enskilde eleven med AD/HD-diagnos har så att utbildningen kan anpassas på bästa sätt därefter?
  • Är undervisningen anpassad efter hur den enskilde eleven med ADHD lär sig?
  • Är skolmiljön anpassad så att skolsituationen i övrigt präglas av trygghet och studiero för den enskilde eleven med AD/HD-diagnos?

Läs mer om den kommande inspektionen >>


Dela detta: