Satsning på teknikstöd i skolan lönar sig

Hjälpmedelsinstitutet har genomfört en socioekonomisk studie som visar på positiva effekter av satsning på teknikstöd i skolan. Att misslyckas i skolan ger sämre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och leder till att stora samhällskostnader uppstår. Teknikstöd kan vara ett led i att lyckas för många elever.

Cirka 15 procent av alla elever i landets gymnasier har kognitiva svårigheter som påverkar måluppfyllelsen negativt. Det finns en klar och entydig koppling mellan misslyckanden både i grundskolan och gymnasieskolan och misslyckanden på arbetsmarknaden. Sannolikheten att hamna i utanförskap är fyra gånger större bland de som misslyckas i skolan än de som lyckas.  Dessa misslyckanden leder ofta till andra följdproblem och ökade samhällskostnader.

Uppdraget Teknikstöd i skolan har i tre terminer genomfört försöksverksamheter i Växjö, Kalmar och Halmstad. Genom att erbjuda elever som har svårt att uppnå målen teknikstöd har uppdraget arbetat för att stärka dem i skolarbetet samt förbättra deras förutsättningar på arbetsmarknaden. 77 procent av eleverna som fått teknikstöd säger att de har förbättrat sina studieresultat mycket. 74 procent av eleverna säger att de hanterar besvärliga situationer i skolan bättre.

Studien visar att om teknikstöd erbjuds och ett inträde på arbetsmarknaden reduceras från fem år till två år blir de samhällsekonomiska vinsterna drygt 1,3 miljoner kronor. Enklare skrivet är att satsar man 21 000 kronor på teknikstöd för en elev och därmed reducerar ett senare inträde på arbetsmarknaden för eleven med en månad, har man tjänat in de satsade pengarna.

Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram en kostnadssnurra där du kan räkna ut kostnader och vinster för teknikstöd i skolan för din kommun, www.hi.se/kognitionssnurran.

Samhällsekonomiska vinster genom satsning på teknikstöd i skolan


Dela detta: