Äldre med ADHD uppmärksammas sällan

De svårigheter ADHD orsakar äldre uppmärksammas sällan. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att personer som är 65 år eller äldre med ADHD ofta har stora svårigheter att hantera vardagen.

Psykologen Taina Guldberg-Kjär som skrivit avhandlingen “ADHD in old age -Self-rated symptoms and Clinical information from a Population-Based Swedish Sample Aged 65 and older”, menar att det är en utmaning för hälso- och sjukvården att identifiera målgruppen.

I studien ingick drygt 1500 personer i åldern 65 år eller äldre som fick fylla i en självskattningsenkät. Resultaten från enkäten visar att de svarande upplever sämre hälsa än genomsnittet och att de har stora svårigheter i sin vardag även i vuxen ålder.

Enligt Guldberg-Kjär behövs ökad kunskap om ADHD-symptom hos äldre, särskilt med tanke på att antalet äldre personer som diagnostiseras med ADHD ökar kraftigt över hela världen.
-Den fortsatta forskningen måste inriktas på att systematiskt utvärdera faktorer och behandlingsåtgärder som kan minska effekterna av ADHD-problem under hela livet, säger Taina Guldberg-Kjär.

avhandlingen från Göteborg Universitets e-arkiv finns här >>

 

 


Dela detta: