Karolinska Institutet avfärdar kopplingen mellan glutenintolerans och ökad risk för autism

Tidigare rapporter som visat att det finns en länk mellan celiaki, glutenintolerans, och autism har varit motsägelsefulle och utan belägg skriver Karolinska Institutet i artikeln som publicerades på www.ki.se idag.

Jonas Ludvigsson, professor och barnläkare som lett studien ”A Nationwide Study of the Association Between Celiac Disease and the Risk of Autism Spectrum Disorders”, menar att resultaten inte tyder på något klart samband.

– Det man har kunnat se är en viss koppling mellan autism och mängden antikroppar för glutenintolerans i blodet hos personer med frisk tarm men vi kan inte utesluta att riskökningen beror på att barn med autism oftare utreds för celiaki än andra grupper i samhället, säger professor Ludvigsson.


Dela detta: