Otillräckliga besked av Lotta Edholm

I en debattartikel i Dagens Nyheter 19 september 2013 backar skolborgarrådet Lotta Edholm om neddragningarna på resursskolorna i Stockholm. Tidigare utlovade Edholm sänkningar från 320 till 200 miljoner under de kommande tre åren.

Nu lanserar Edholm en “satsning” på resursskolorna motsvarande 330 miljoner för nästa år. dvs en höjning med 10 miljoner jämfört med nuvarande budget. Samtidigt ökar antalet elever i grundskolan med 16 %. Edholm utlovar även individuella bedömningar av alla elever, något som redan nu är reglerat i lag.

Riksförbundet Attention anser att det är positivt att Edholm nu verkar ha insett att neddragningarna är orimliga och att eleverna har rätt till en individuell bedömning, men är ändå oroliga för att satsningen inte är tillräcklig. Edholm säger heller ingenting om de planerade neddragningarna för år 2015 och 2016.

Lotta Edholm har tidigare uttryckt att kostnaderna för särskilt stöd har ökat mycket, och även sagt att särskilt stöd kostar för mycket. Edholm anser också att debatten i Stockholm handlar om hur resurserna fördelas i resten av Sverige. Men Attentions förbundsordförande Anki Sandberg är kritisk till inställningen att elevernas skolgång kostar för mycket.

– Den ökning som skolan sett i kostnader för elever i behov av särskilt stöd är helt naturlig och vi välkomnar att skolorna nu upptäcker elevernas behov och ger dem stöd. Att det kostar mer pengar än tidigare är helt naturligt, och skolpolitikerna borde ha satsat mer på denna grupp långt tidigare.

Bakgrund
Den 12 september 2013 skickade Attention ett öppet brev till Lotta Edholm för att få svar på några frågor som behövde adresseras om neddragningarna i stödet skulle genomföras. Något svar har en vecka senare inte kommit. Attention gjorde 2011 en enkätundersökning där elevernas och deras föräldrars situation belyses. Enkätundersökningen “Allt är en kamp” visade hur lite stöd elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får.

Kontakt:
Anki Sandberg
Förbundsordförande
Tfn: 0707-17 40 25
E-post: anki.sandberg@attention.se

 

 

 

 


Dela detta: