Dyskalkyli lika vanligt som dyslexi

Det är vanligt att personer med ADHD också har matematiska inlärningssvårigheter, dyskalkyli.

Rickard Östergren, doktorand i psykologi vid Linköpings universitet menar att det är betydligt vanligare än vad man tidigare trott:
– Mellan 3 och 6 procent av alla barn beräknas ha svårigheter med matematik. Dyskalkyli är med andra ord lika vanligt som dyslexi.

Östergren anser att det trots det finns väldigt lite forskning gjord inom området.
-Vi ligger långt efter läs och skrivforskningen och jag tror att första steget är att medvetandegöra att man kan ha specifika matematikproblem, avslutar han.

 


Dela detta: