Attention om rätten till hjälpmedel på nationella prov

Som Riksförbundet Attention tidigare rapporterat har Skolverkets regelverk som infördes i våras, begränsat möjligheterna för dyslektiker att använda hjälpmedel på nationella läsprov.

Kjell Hedwall, enhetschef på Skolverket anser att man inte bör anpassa bort de delar som proven avser att faktiskt mäta. De nya reglerna har fått hård kritik från flera håll.

– Riksförbundet Attention instämmer i de invändningar Dyslexiförbundets har mot att barn med dyslexi ska fråntas hjälpmedel, säger Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman för Attention.

– Vi anser, precis som dem, att provet i svenska som ska mäta läsförmåga istället borde delas i två delar; en del som mäter avkodning och en som mäter språk-/läsförståelse. I det senare provet ska eleverna få använda de hjälpmedel de behöver för att kompensera en svag avkodningsförmåga, säger Norrman.


Dela detta: