Långvarig ekonomisk otrygghet påverkar den psykiska hälsan

Personer med psykisk ohälsa har lägre inkomster och mindre marginaler. Det visar den nya rapporten ”Minuskontot” som kampanjen Hjärnkoll tagit fram. Enligt rapporten måste utestängning och diskriminering upphöra av många anledningar. Den utsatta situation personer med psykisk ohälsa kan hamna i leder till sämre möjligheter till återhämtning och dessutom livslångt bidragsberoende.

Rapporten visar att endast tre av tio har inkomst från arbete och tjänar mindre än hälften av genomsnittet.
Enligt undersökningen lever dessutom en av två personer på marginalen och klarar inte plötsliga utgifter.
– Politiker och arbetsliv måste bli bättre på att stoppa den utestängning och diskriminering som finns på arbetsmarknaden som bidrar till otrygg ekonomi och psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Enligt Socialstyrelsen har ekonomin försämrats de senaste årtiondena för människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Ändå är psykisk ohälsa vanligt, hela 75 % av Sveriges befolkning har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller genom närstående.

Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention och samordnare för NSPH, anser att om personer med psykisk ohälsa ska kunna tillgodogöra sig satsningarna inom psykiatrin måste olika regler och ersättningsnivåer anpassas till de människor det gäller.
– Samhällsaktörerna behöver anpassa stödsystemen. Flexibla och kunskapsbaserade stödformer måste utvecklas så att alla ges möjlighet att delta i arbets- och samhällslivet efter sin egen förmåga, säger Sandberg.

Mer om rapporten ”Minuskontot – Ekonomiska villkor för personer med psykisk funktionsnedsättning, en ny sammanställning av offentlig statistik om ekonomiska villkor för personer med psykisk ohälsa” finns på www.hjarnkoll.se/minuskontot


Dela detta: