Pressmeddelande – Bristande stöd får konsekvenser: “Hon har tappat motivationen”

Som tidigare nämnts genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning under november i år som riktade sig till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern.

Över 2000 personer svarade på enkäten och trots att den nya skollagen som trädde i kraft visar resultaten visar att skolan fortfarande inte möter elevernas behov, något som får allvarliga konsekvenser.

Drygt 23 % av vårdnadshavarna som deltog i enkätet uppger att deras barn tvingats byta skola. Fler än hälften av barnen vill inte gå till skolan överhuvudtaget för att de inte har fått rätt stöd.

Läs hela pressmeddelandet här


Dela detta: