Skolforskningsinstitut inrättas

Lärare och förskollärare ska ges bättre förutsättningar att kunna omsätta resultatet av nationell och internationell forskning i praktiken. Regeringens har därför beslutat att inrätta ett skolforskningsinstitut som ska starta sin verksamhet den 1 september 2014.

Lärare behöver ökad kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola. Avsikten med institutet är att öka fokus på den forskning som kan höja kvalitet och resultat i undervisningen.

– Attention välkomnar beslutet och vill särskilt peka på behovet av ökad kunskap om kognition och hur svårigheter inom de exekutiva funktionerna påverkar förmågan att lära, säger ordförande Anki Sandberg i en kommentar till beslutet.


Dela detta: