Attention Utbildning föreläser om ADHD och beroendeproblematik

Under våren kommer Attention Utbildning hålla i utbildningar om ADHD och beroendeproblematik.
– Den här formen av utbildning är viktig, personer med ADHD är en riskgrupp när det gäller missbruk, säger Marie Adolfsson, utbildningsledare för Attention Utbildning.

Samsjukligheten är stor, personer med ADHD och beroendeproblematik är en utsatt grupp och hamnar lätt mellan stolarna.
– Färsk forskning visar att det finns nya behandlingsformer, något vi kommer ta upp under kursen, berättar Marie.

Mer information om vårens kurser


Dela detta: