Entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Johan Wiklund är professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan I Stockholm och Syracuse, USA. Han forskar om kopplingen mellan entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hans forskning bygger på antagandet att beteenden som förknippas med NPF kan vara fördelaktiga inom entreprenörskap. Detta är ett nytt forskningsområde och Johan är intresserad av att intervjua företagare som någon gång i sitt liv fått en NPF diagnos. Intervjuerna är inriktade på yrkeslivet och tar cirka en timme att genomföra. De kan göras via telefon men personliga intervjuer är att föredra. Intervjuerna är anonyma och kan inte spåras.

Är du intresserad av att vara med i forskningsprojektet? Kontakta då Johan på email jwiklund@syr.edu.

Läs mer om Johans forskning


Dela detta: