Ny dansk forskning visar att medicinering med metylfenidat under graviditeten inte resulterar i fosterskador som tidigare befarats

En halv procent av danska kvinnor i fertil ålder medicinerar med metylfenidat vid ADHD, så som Ritalin och Concerta. Fram till nyligen fanns mycket liten kunskap om hur metylfenidat påverkar barn före och efter födseln. Det har därför varit svårt för läkare att råda sina patienter inom området.

– Nu har vi något hänvisa till när en kvinna som använder läkemedel vid ADHD och planerar att bli gravid, säger Anton Pot Farm, doktorand vid Syddansk Universitet.

Hittills har läkare satts i ett dilemma eftersom man inte känt till omfattningen av oönskade biverkningar av metylfendiat under en graviditet.
– Våra resultat kommer förhoppningsvis att ändra på detta och ge läkare möjlighet att kunna ge sina patienter mer ingående information, säger Anton Pot Farm.

Forskningsresultaten har nyligen publicerats den vetenskapliga tidskriften The Journal of Clinical Psychiatry.


Källa: www.sdu.dk


Dela detta: