Min Skola ska anpassas efter eleven – inte tvärtom

–Vi vill vi bidra till en skola där eleven kan känna sig hemma och vara delaktig i hur skolan fungerar snarare än att känna vanmakt som många elever med NPF upplever, säger Karin Forsberg, projektledare för projektet Min Skola.

Karin menar att det är oerhörd viktigt att lära så mycket som möjligt av hur eleverna själva vill att skolan ska fungera.
– På det sättet är det elevens egen skola vi arbetar med, så projektets namn känns helt rätt!

Just nu pågår en hel del intern planering, möten och erfarenhetsutbyten om hur projektet ska kunna genomföras på bästa sätt. Allra roligast har varit att träffa projektskolorna ESS-gymnasiet och Källbrinksskolan berättar Karin.
– Projektet ska vara ett elevnära arbete och med hjälp av de här två skolorna får vi möjlighet att träffa elever som vill delta i arbetet som vi kan lära oss mycket av, säger hon.

Under våren kommer projektet även anordna fokusgrupper med elever från skolorna och även samarbeta med lärare och rektorer.
– Vi har redan haft ett första möte med några personer från projektskolornas personal och ledning. De var alla otroligt entusiastiska och engagerade, vilket var jättekul, avslutar Karin.

Mer info om Min Skola som finansieras av Arvsfonden


Dela detta: