Årets ljuspris till Hjärnkollambassadörerna

Mer än 300 personer runtom i landet är engagerade som ambassadörer i kampanjen Hjärnkoll. Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Motorn i kampanjen är ambassadörerna som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Hjärnkoll arbetar koncentrerat i åtta kampanjlän för att skapa samtal om psykisk ohälsa: Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten sedan starten 2009, Skåne sedan 2011 samt Örebro, Värmland, Jämtland och Norrbotten sedan hösten 2012. Hjärnkoll är del av regeringens psykiatrisatsning.

Genom att dela med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa har ambassadörerna under snart fem års tid bidragit till att förbättra attityderna hos allmänheten till psykiska olikheter. Kampanjens årliga befolkningsundersökningar visar att förändringarna har varit stora: I vissa fall har attityderna förbättrats med upp till 27 procent jämfört med 2009. Särskilt tydligt märks förbättringarna i kampanjlänen Västerbotten, Uppsala och Västra Götaland där Hjärnkoll koncentrerat arbetet sedan starten. Där är andelen med negativa hållningar 18 till 37 procent mindre än i övriga län. Man är idag också betydligt mer positiv till att vara granne med, umgås med och arbeta med personer med psykisk ohälsa.

Riksförbundet Attention har som en hyllning till ambassadörerna valt att tilldela dem Årets Ljus-priset. Prisutdelningen sker på Attentions konferens NPF-forum på Kistamässan den 16 maj kl. 13.00. Men redan nu finns en bilaga som berättar om verksamheten, se ww.attention.se
– Öppenhet är det bästa sättet att skingra fördomar och självstigma, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i ett en kommer till beslutet. Vi har engagerat oss från början och gläder oss åt det gensvar som kampanjen mött.

För mer information kontakta:
Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande Tfn 08-120 488 04, 070-717 40 25
Susanne Rolfner Suvanto, mobiliseringsansvarig Tfn: 08-120 488 49


Dela detta: