Ny rapport från Egen Styrka-projektet: “Till slut tar man slut”

Attentions arvsfondsprojekt Egen styrka har publicerat rapporten ”Till slut tar man slut”.

Rapporten grundar sig på svaren i en enkätundersökning där 1 182 föräldrar till barn med AST kommer till tals där föräldrar berättar om ett föräldraskap som är extra utmanade men där själva funktionsnedsättningen och barnet sällan är det största bekymret.

Rapporten “Till slut tar man slut” kan laddas ner här

Även en ny studie från Stockholms läns landsting visar på en kraftig ökning av barn och ungdomar med autism, fler än vad man tidigare trott skriver rapporterar www.svt.se. Enligt studien hade 7 000 barn mellan 0 och 17 år i Stockholms län en konstaterad AST-diagnos 2011 mot närmare 4 000 barn 2007. Det är en ökning med hela 75 procent. Vad som ligger bakom ökningen är inte klarlagt men forskarna tror att det framför allt handlar om att allt fler neuropsykiatriska utredningar utförs.

Läs hela artikeln på svt.se


Dela detta: