Pressmeddelande: Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

Riksrevision har i dagarna kommit ut med rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” som visar på det bristande anhörigstödet i landets kommuner. Riksrevisionen skriver i sin rapport att stödet till anhöriga överlag fungerar dåligt och att staten inte har förmått kommunerna att göra tillräckliga insatser – trots riktade pengar till just det. Bilden av ett bristande anhörigstöd stämmer väl överens med Riksförbundet Attentions erfarenheter av anhörigstöd till förbundets medlemmar.

Attention genomförde i slutet av 2013 en enkätundersökning som en del i projektet Egen styrka. Av enkätsvaren att döma så är det ofta en icke fungerande skola som gör det svårt för föräldrar till barn med Asperger/AST att balansera arbete, sin egen hälsa och omvårdnaden av barnet. Flera föräldrar uppger i enkäten att de blivit sjukskrivna på grund av att barnets skola inte fungerat och att pressen på att jonglera alla kontakter blivit för stor.

Läs hela pressmeddelandet här


Dela detta: