Livfulla informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette

Riksförbundet Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern.

Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller citat och tips från barnen själva. De ger kortfattad och lättförstådd information om funktionsnedsättningarna och utgår från styrkor och utmaningar istället för problem.
– Vi är jätteglada att vi äntligen fått möjlighet att förverkliga vår idé om information till barn. Vi har saknat det och märkt att det finns ett stort behov, säger Linnéa Rosenberg, informationssamordnare på Riksförbundet Attention.

Materialet är baserat på upplevelser från barn med egna funktionsnedsättningar. I broschyrerna varvas fakta med citat och tips från barn om vad som kan underlätta vardagen. Målsättningen är att barnen ska känna igen sig och förstå att de inte är ensamma.
– Vår målsättning är att barn med funktionsnedsättning, deras kompisar och familj ska få information om ADHD, Asperger och Tourette utifrån barnens perspektiv. Vi hoppas därför att många skolor, psykiatrimottagningar och liknande ska beställa broschyrerna. De finns att beställa kostnadsfritt via Attention, säger Linnéa Rosenberg.

Broschyrerna utgår från att NPF innebär både styrkor och utmaningar. De består av livfulla illustrationer och lite text, för att så många som möjligt ska kunna ta till sig innehållet.
– De ser ut lite som en blandning av tecknade serier och barnböcker. Eftersom läsförmågan är så varierande i lågstadieåldern har vi varit noga med att man inte ska behöva läsa texten för att få ut något av dem. Man ska kunna välja att enbart läsa vissa delar eller bara titta på bilderna, säger Linnéa Rosenberg.

Broschyrerna är framtagna av Linnéa Rosenberg och Lovisa Schiller på Riksförbundet Attention och finansierade med medel från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kommentarer från barn som läst broschyrerna:
”Vad skönt att det inte bara är jag” Flicka 7 år
”Det här handlar ju om mig” Pojke 10 år
”Nu förstår jag varför Emil blir så arg ibland” Pojke 8 år

 
Läs broschyrerna på webben eller beställ dem kostnadsfritt i Attentions webbutik.


Dela detta: