Samverkan mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst

Hälsosituationen för svenska barn är på flera områden bland de bästa i världen. Vi har till exempel låg spädbarnsdödlighet, låg andel barnolycksfall och låg andel barn som utsätts för fysisk bestraffning under barndomen.

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdom har däremot ökat de senaste årtiondena och det är uppenbart att det här inte kan hanteras enbart inom hälso- och sjukvården. Därför är det, enligt Socialstyrelsen, nödvändigt med en samverkan mellan fler aktörer som förskola, skola och socialtjänst.

Socialstyrelsen ger ut vägledningar och ett kunskapsstöd där ett av målen är att bidra till en likvärdig vård i hela landet. Man vill också stärka samverkan inom och mellan verksamheterna i hela vårdkedjan. Den här satsningen omfattar bland annat:

  • Kunskapsstöd för mödrahälsovården
  • Vägledning för barnhälsovården
  • Vägledning för elevhälsan som ges ut tillsammans med Skolverket

Läs mer om den här satsningen på Socialstyrelsens hemsida


Dela detta: