Attention tar fram skolplattform

Riksförbundet Attention har arbetat fram en skolplattform med hjälp av ledamöter i förbundsstyrelsen och forskare inom specialpedagogiken.

Tanken är att skolplattformen ska fungera som ett stöd för den egna organisationen och beskriva hur Attention vill att skolan ska fungera för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Skolplattformen bygger bland annat på FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och ringar in de områden som är särskilt viktiga för att få en likvärdig och fungerande skola – en skola för alla.

  • Kunskap, kompetens och bemötande
  • Tillgänglighet och anpassningar
  • Samverkan
  • Inkludering, delaktighet och inflytande

Attentions kommentarer:
– Skolan är ett av de områden där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syns och märks mest, säger Anki Sandberg, Attentions förbundsordförande. Med vår skolplattform vill vi sätta fokus på skolans kompensatoriska roll och alla barns rätt till en fungerande undervisning.

Skolplattformen kommer att lanseras i Almedalen i samband med Attentions seminarium ”ADHD i klassen – vad gör vi?” på Högskolan, rum E30, den 30 juni kl. 10.30 – 11.30. Samma dag och plats kl. 13.00 – 14.15 ordnar vi seminariet ”En skola för ALLA”.

Attention kommer att finnas på plats under hela Almedalsveckan 29 juni-6 juli.

Ladda ner skolplattformen som pdf >>

För mer information kontakta:
Anki Sandberg, förbundsordförande
Tfn 08-120 488 04

Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman
Tfn: 08-120 488 06


Dela detta: