”En (o)möjlig kombination?”

Projektet ”Arbetsgivare för anhöriga” vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig.

Mot bakgrund av det har projektet tagit fram åtta digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska spridas på arbetsplatser runt om i Sverige och fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga.

Den första berättelsen i filmserien handlar om Pontus vars dotter Moa har diagnosen ADHD. Filmen ger en inblick i Pontus vardag och beskriver hur hans arbetssituation påverkas av att han samtidigt är anhörig.

Läs mer och se filmen om Pontus och Moa >>


Dela detta: