Läroböcker utan bilder ökar läsförståelsen hos dyslektiker

I en studie som nyligen genomfördes vid Göteborgs universitet ingick 50 personer med och utan dyslexi.  Som del i studien använde man sig av s.k. eye-tracking, inspelning av ögonrörelser.

Genom att använda metoden eye-tracking går det undersöka om material som innehåller bild och text ökar läsförståelsen hos personerna som ingick i studien.

Resultatet visar att deltagarna med dyslexi bortsåg från bilderna i större utsträckning än de deltagare utan dyslexi.
– Den grupp med dyslexi som bara såg text fick bättre resultat på läsförståelsefrågorna i jämförelse med dem som fick samma text i kombination med bild. Det finns inte någon självklarhet i att en illustration ökar lärandet, säger Eva Wennås Brante som genomfört studien vid Göteborgs universitet.

Läs mer på göteborg universitets webb >>


Dela detta: