Attention lyfter skolfrågor i Almedalen

Attentions aktiviteter i Almedalen inleddes med två seminarier om skolan.

Det första hade rubriken ADHD i klassen – vad gör vi? Seminariet inleddes med att nationalekonom Ingvar Nilsson visade siffror på vad det kostar att inte göra något och vilken samhällsekonomisk vinst det finns i att göra rätt insatser för elever i behov av stöd. Ingvars beräkningar visar att tidiga insatser är en bra affär för samhället.

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler berättade vidare om myndighetens ännu inte publicerade granskning av skolsituationen för elever med ADHD. Den visar att många skolor saknar rutiner för att utreda de behov av stöd som elever med ADHD har. Rektorer och lärare uppger att det saknas kunskap och resurser för att de här eleverna ska kunna lyckas i skolan. Hon lyfte fram en rad förbättringsåtgärder när det gäller att kartlägga behov, anpassa, följa upp och utvärdera de insatser som genomförs.

Tina Höglund, specialpedagog som sitter i Attentions förbundsstyrelse, presenterade Attention skolplattform. Den innehåller sju förbättringsförslag, bland annat:

  • Ta fram ett nationellt handlingsprogram för hur elever med NPF ska stödjas.
  • Avsätt medel för kompetensutveckling.
  • Se över undantagsbestämmelsen, för att säkerställa mer likvärdig bedömning. Tillåt kompensatoriska hjälpmedel vid nationella prov.

Nästa seminarium hade rubriken ”En skola för ALLA oavsett funktionsnedsättning”. I panelen ingick Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, Gunnar Berg, professor i pedagogik Mittuniversitetet, Ing-Marie Wieselgren SKL, Mats Pertoft, riksdagsledamot (MP) och Johan Pehrson, riksdagsledamot (FP). Moderator var Christina Grewell, Riksförbundet Attention.

Samtalet präglades av deltagarnas engagemang för att utveckla skolan. Många olika aspekter av skolutveckling berördes; behovet av kompetensutveckling såväl när det gäller NPF som specialpedagogik, hur man kan använda skolans resurser och arbeta för att de ökar, likvärdighet, kunskapskrav, skolorganisation och inkludering.
– Barn är olika och lär sig på olika sätt, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Det måste vara själva utgångspunkten i en skola för alla och får inte ses som ett problem.

 


Dela detta: