Enkla anpassningar kan ge jobb till fler med Asperger

Ett arbete innebär mer än försörjning. Att jobba innebär att finnas med i ett sammanhang, att få göra nytta och känna sig behövd. Det gäller alla, men är extra viktigt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det råder politisk enighet om att fler personer med eller utan funktionsnedsättning måste få möjlighet till arbete och egen intjänad lön. Idéerna hur det ska gå till lyser dock med sin frånvaro. Riksförbundet Attentions frågade i en enkät i juni 2014 medlemmar med Aspergers syndrom som har jobb eller en praktikplats vad de har för erfarenheter av anpassningar och stöd på arbetsplatsen.

Enkäten bevarades av 237 personer. Mönstret är tydligt; majoriteten 65 % har inte fått arbetsplatsen anpassad till funktionsnedsättningen, medan 42 % säger att anpassningar skulle behövas. De åtgärder som efterfrågas mest är individuella anpassningar av arbetstider, arbetstempo och förståelse för ojämn arbetsförmåga. Många önskar också ökad tydlighet när det gäller instruktioner i form av scheman och checklistor.

Debattartikel Enkla anpassningar kan ge jobb till fler med Asperger > >

Vägar till jobb-enkäten > >


Dela detta: