Attention gör filmer om föräldrar

Att vara förälder till ett barn med NPF innebär ett extra krävande föräldraskap. Dels i vardagen med barnet – men också allt som pågår runtomkring med skola, vård och myndighetskontakter och en ofta oförstående omgivning. Attention har gjort tre föräldrafilmer för att öka medvetenheten om dessa hårt belastade föräldrars situation.

I filmerna får man lära känna tre föräldrar – Anders, Bente och Rose-Marie – och höra om några av svårigheterna de möter i sin vardag. Filmerna fokuserar främst på bristen på samordning, vikten av att skolan fungerar och hur ensam man kan känna sig när omgivningen inte kan eller vill förstå. Varje film avslutas med att föräldrarnas själva ger förslag på hur deras föräldraroll skulle kunna bli enklare att axla.

– Förhoppningen med filmerna är att föräldrar till barn med NPF ska känna sig stärkta och bekräftade. Föräldrarna kan ju också i sin tur sätta filmen i händerna på släkt och vänner och på så vis få en ökad förståelse inför sin familjesituation. Vi hoppas också att filmen når yrkesgrupper som möter föräldrar till barn med NPF, säger Nina Norén som har hållit i arbetet med att ta fram filmerna.

Filmerna ”Pappan & alla kontakter”, ”Mamman & den hotade skolan”, och ”Mamman & hoppet om förståelse” kommer att publiceras på Attentions Youtube-kanal under september.


Dela detta: