Debattartikel: En skola för alla

Omkring 14 procent av eleverna i grund- och gymnasieskola har någon form av funktionsnedsättning. Det är en ganska stor grupp i samhället. Trots detta är det många lärare och rektorer som inte har tillräckliga kunskaper inom det här området vilket gör att dessa barn och unga får svårare att nå målen i skolan.

Det här skriver Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, om i en debattartikel som nyligen publicerades på Skolvärldens hemsida.

Tillgänglighet handlar bland annat om den fysiska miljön i skolan, att kunna ta sig fram, se, höra och få den arbetsro man behöver för att lära sig något. Men det handlar även om undervisningen och den sociala miljön som att få vara med i kamratgänget och att kunna delta på samma villkor. Men för att skapa en mer tillgänglig skola behöver lärarna mer kunskap om olika funktionsnedsättningar, något som gör att de även har möjlighet att möta varje barns enskilda behov på ett bättre sätt.

Att satsa på en tillgänglig skola för alla är en ren framtidsinvestering enligt Ingrid. För att nå dit vill Handikappförbunden få till en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar genom att förstärka rektors- och lärarutbildningen.

Läs hela debattartikeln >>


Dela detta: