Föräldraboken som förklarar och förenklar

Som förälder till ett barn eller en tonåring med ADHD måste du använda mer energi än andra föräldrar för att få tillvaron att fungera. I Föräldraboken om ADHD får du tips på olika sätt att lösa problem och göra vardagen lättare att hantera.

Boken är skriven av psykologen Lena Westholm, som har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och familjer med ADHD, bland annat som skolpsykolog. Idag jobbar hon på ADHD-center i Stockholm tillsammans med andra specialister på ADHD. Boken är ett försök att nå ut med kunskap om ADHD till familjer runt om i landet, som kanske inte har tillgång till stöd och information på sin egen ort.

– Att lära sig så mycket som möjligt om ADHD är mitt bästa tips till föräldrar och andra anhöriga eftersom kunskap leder till förståelse. Det är därför jätteviktigt att nå ut med information till alla som behöver det, säger Lena Westholm.

Föräldraboken om ADHD ger en tydlig bild av vad ADHD är och hur funktionsnedsättningen kan yttra sig i olika åldrar, relationer och situationer. Skillnaderna mellan olika former av ADHD – det som vi förenklat brukar skilja på som ADHD och ADD – förklaras och följer med genom hela boken.

Grundtanken med boken är att göra det lättare att förstå och stödja sitt barn. Författaren tar upp ett antal typiska problemsituationer och konflikter som många föräldrar kan känna igen sig, och förslag på hur man kan göra för att undvika och hantera dem.

– Exemplen är tagna från verkligheten och det handlar ofta om sådant som många föräldrar och barn berättat genom åren. Eftersom jag pratat med många ungdomar så kommer även deras perspektiv på olika svårigheter fram, berättar Lena Westholm.

Men det är inte bara problem som behandlas i boken. Läsaren uppmanas också att se styrkorna hos sina barn med ADHD, och även styrkorna hos sig själva som föräldrar.

– Det är lätt att se det som är fel och betrakta sig som en misslyckad förälder. Så det gäller att försöka se vad som går framåt och uppmuntra och berömma både barnet och sig själv, säger Lena Westholm.

Föräldraboken om ADHD rekommenderas varmt till alla fantastiska föräldrar som kämpar för att få vardagen att gå ihop och för att deras barn ska få det stöd de behöver. Den finns att köpa i Gothia Fortbildnings webbutik.

Föräldraboken om ADHD

Föräldraboken om ADHD

 


Dela detta: