Osäkert om barn med dyslexi får rätt hjälp i skolan

En rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visar att de flesta pedagogiska metoder som används i skolan för att hjälpa barn och unga med dyslexi inte har testats tillräckligt.

SBU har på uppdrag av Socialstyrelsen och Skolverket utvärderat de tester och insatser som används för barn med dyslexi. Man hittade så många som 52 olika tester som används i den svenska skolan för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. Men ingen av de här testerna har utvärderats vetenskapligt.

–  Vi vet alltså inte om de är tillförlitliga och mäter det som avses. Vissa är förmodligen bra, men andra är riktigt tveksamma. Risken finns att barn hamnar i fel kategori, säger Stefan Samuelsson, professor i specialpedagogik och ordförande i  SBU:s expertgrupp.

Man fann bara en typ av insats som har tydlig vetenskaplig grund. Metoden kallas phonics, och innebär att barnet tränar på kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt. Den här metoden är dock förhållandevis ovanlig i Sverige.

Läs mer på dn.se >>


Dela detta: