Temakvällar om tjejer och NPF

Med ekonomiska medel från Augusta Hedlunds stiftelse kommer Attention att hålla kunskapsspridande aktiviteter om tjejer och NPF i Södertälje, Karlstad och Stockholm.

– Tjejer med NPF behöver uppmärksammas mer. Unga kvinnor möter ofta hårda krav på både skolarbetet och social kompetens, och en neuropsykiatrisk problematik kan göra det ännu svårare att försöka leva upp till kraven. När kunskapen om tjejer med NPF är otillräcklig, riskerar många tjejer att bli utan det stöd som de behöver och har rätt till, säger Karin Forsberg på Riksförbundet Attention.

I Karlstad och Södertälje kommer kommer det att bli temakvällar. Då kommer tjejer som själva har NPF att berätta om sina erfarenheter. I Södertälje kommer även Marie Adolfsson från Attention Utbildning att föreläsa en del av kvällen.

– Jag kommer att ta upp och beskriva de svårigheter som är specifika för flickor, unga tjejer och kvinnor. Diagnoskriterierna för NPF är precis som vid alla andra diagnoser framtagna utifrån killars symtom och tjejerna feldiagnostiseras därför oftare. Så fokus på genus är otroligt viktigt, säger Marie Adolfsson.

Temakvällarna är kostnadsfria och vänder sig till yrkesverksamma, anhöriga och andra som är intresserade. Platserna är begränsade och det går redan nu att anmäla sig till den 7 oktober i Södertälje och den 28 oktober i Karlstad. Information om vilken typ av aktivitet det blir i Stockholm kommer senare.


Dela detta: