Attention kämpar för vardagsstruktur

Med anledning av filmen ”Pappan & Alla kontakterna” vill vi på Attention berätta att Attention Stockholms län under det senaste året har arbetat för att personer med NPF ska få tillgång till en vård- och stödsamordnare.

Brukaren, närstående och utvalda professionella, som läkare och terapeuter, ska under ledning av samordnaren, samlas och arbeta för att skapa en hållbar vardagssituation.

– Funktionen Vård- och stödsamordning utgår från en forskningsbaserad metod (Assertive community treatment, ACT) och är därför helt i linje med vad vi står för, säger Marie Adolfsson, utbildningsledare på Attention Utbildning.

Förra året sammankallade Attention politiker och chefer, inom Stockholms kommun och landsting, för att göra dem medvetna om vilka resurser som behövs och för att stimulera införandet av metoden.

En fortsättning på detta spår blir Attention Utbildnings personalutbildning ”Vård- och stödsamordning för personer med NPF” i Huddinge kommun, som startar 8 september i år.

– Det är första gången någonsin som den här typen av utbildning har en inriktning mot NPF och det känns både spännande och otroligt viktigt, säger Marie.

Se filmen “Pappan & Alla kontakterna” >>


Dela detta: