Attentions Fri-projekt medverkar i utställning

Den 24 januari slår Arbetets museum i Norrköping upp portarna till den turnerande utställningen ”Ung i fängelse”.

Intendent Annelie Egelin Tärning har sedan 2004 haft en dröm om att göra en utställning om unga i utanförskap. Efter att ha förankrat sin utställningsidé med fängelsechefen för anstalten Luleå och intresseorganisationen Attention satte arbetet igång.

– Jag hade precis läst på kriminalvårdens hemsida att 44 procent av de intagna har ADHD, eller får diagnosen medan de sitter intagna, säger Annelie.

Självklart är alla välkomna, men tanken är att framför allt klasser från sexan till tredje ring ska få inblick i hur det är att sitta i fängelse som ung, med eller utan ADHD-diagnos.

Unga intagna, främst från Luleå anstalt, har delat med sig av sina egna berättelser och känslor och dessa kommer att figurera på utställningen som citat och tredimensionella avdelningar.Genom åtta temaområden får besökaren, under ledning av en museipedagog, fundera över hur livet som intagen kan te sig. Bland annat genom att träda in i en nedskalad modell av en cell.

Besökaren kan själv påverka och modellera om cellen för att se hur förutsättningarna kan skilja sig från en intagen till en annan.

Det sista av avdelningarna är vigd åt ”framtiden” och de intagnas tankar om den. Här syns en tredimensionell modul av Attentions Fri-guide, som syftar till att ge nyligen frigivna tips och råd om hur de ska komma ut i samhället på bästa sätt. Råden kan enligt Annelie även appliceras på unga som inte har suttit i fängelse, men som ändå känner sig lite rådvilla om hur de exempelvis ska få jobb eller lägenhet.

– Attention Fri-projektet är ju klockrent för oss då deras arbete är en fortsättning på de intagnas berättelser, säger Annelie.

Läs mer Attentions Fri-projekt >>


Dela detta: