Debatt: Ideella sektorn behöver en stabil ekonomi

Statsbidragen för funktionshinderrörelsen urholkas när kostnaderna ökar och fler aktörer ska dela på samma summa pengar. Det behövs en årlig uppräkning av statsbidragen för att organisationerna ska kunna jobba mer långsiktigt och fokuserat mot diskriminering, för delaktighet och för en ökad mångfald. Det skriver Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman i GP.

Läs hela debattartikeln i GP

Handikappförbunden är den samlade kraften av flera olika förbund inom funktionshinderrörelsen, bland annat Riksförbundet Attention.


Dela detta: