Elever med ADHD får inte det stöd de behöver

Elever med ADHD har i dagsläget mindre chans att lyckas med sina studier än andra. Det visar Skolinspektionens senaste granskning och resultatet bekräftas av Attentions skolenkät.

Att elever med ADHD ofta ligger efter i skolan beror bland annat att skolorna saknar kunskap om hur de ska få en övergripande bild av elevernas behov och förutsättningar. De undersökta skolorna lägger ner för lite tid på att lära känna den enskilde eleven och på att göra eleven och vårdnadstagaren delaktiga i utvecklingen. För att skapa ett en skola för alla måste alla pedagoger – nya som gamla – ta del av informationen om elevernas behov.

Attention genomförde i början av 2014 en enkät som visar att nio av tio föräldrar anser att deras barn behöver särskilt stöd i skolan, men att stödinsatserna ofta är otillräckliga eller sätts in för sent.

– När skolan sviker tvingas familjen ta ett stort ansvar, vilket går ut över deras egen möjlighet att arbeta och må bra, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention.

Attentions pressmeddelande om Skolinspektionens granskning >>

Attentions skolplattform – vårt förslag på hur vi kan skapa en skola för alla >>

 


Dela detta: