Studie: Hur bemöter skolan elever med autism?

En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten visar exempel på hur två skolor utvecklar sin verksamhet för att få en fungerande undervisning för elever med autism.

Alla skolelever är unika och det är svårt att hitta en lösning som passar för alla elever med autism. Rapporten ger ändå en insikt i vilka frågor som är viktiga och hur skolpersonal, föräldrar och elever upplever utvecklingsarbetet.

–  Den här studien visar hur viktigt det är att skolan har tydliga intentioner och förmåga att arbeta med inkluderande processer, säger Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet.

Rapporten visar även att en av grundförutsättningarna är att skolledningen har en tydlig vision och viljeinriktning att arbeta för en inkluderande skola.

Läs mer om studien >>

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Dela detta: