Svårt att få tag på mediciner trots fler apotek

För fem år sedan avreglerades apoteken. Motivet var ökad service och tillgänglighet. Med facit i hand kan vi konstatera att så inte blev fallet. Det visar en ny undersökning från Riksförbundet Attention.

Riksförbundet Attention representerar en stor och viktig patientgrupp där många har behov av flera olika läkemedel. Med undersökningen ville förbundet få en inblick i vilka konsekvenser apoteksreformen haft beträffande medlemmarnas tillgänglighet till mediciner. Enkäten besvarades av 1 013 personer.

Enkätsvaren visade bland annat att nära hälften av de tillfrågade, 45 %, ansåg att lagerhållningen av mediciner blivit sämre. Detta trots att det nu finns ca 40 % fler apotek. På frågan om väntetider för att få sin medicin tyckte 34 % av medlemmarna att de var oförändrade. Men här framgick det även att många var tvungna att besöka fler apotek för att få ut sin receptbelagda medicin.

Attentions kommentar:

– Resultatet av vår undersökning visar att apoteksreformen i väldigt liten utsträckning förbättrat tillgången på våra mediciner, säger Attentions förbundsordförande Anki Sandberg. Tillgången till apotek har visserligen ökat, men inte tillgången till de läkemedel som våra medlemmar behöver.

– Många är nöjda med servicen, men av de kommentarer som lämnats i anslutning till frågan framgår det också att det brister i kompetens och bemötande hos en del av personalen. De fördomar som fortfarande finns när det gäller psykisk ohälsa gör det känsligt att hämta ut varje form av psykofarmaka. Bristen på avskildhet gör att patienter som ska hämta ADHD-mediciner kan känna sig utpekade som missbrukare. Det är obehagligt för alla som drabbas, på en mindre ort kan det bli rent förödande.

Situationen visar att det är hög tid för ansvariga politiker att reglera läkemedelshandelns tillgänglighet och varuhållning för dem som inte bara behöver Alvedon. Vi efterlyser också Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets röst i debatten. Borde inte dessa följa utvecklingen och slå larm när viktiga delar av behandlingen hotas på grund av bristande tillgång på förskrivna läkemedel?

Läs hela rapporten här >>

För mer information kontakta:
Anki Sandberg, förbundsordförande
Tfn 08-120 488 04


Dela detta: