Attention besöker fängelser

Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på fängelseanstalter. Under besöken informerar vi om NPF  – främst ADHD – och om vilket stöd som finns att få efter frigivning.

Personerna som besöker fängelserna har ofta själva en NPF-diagnos och fungerar som levande exempel på att det finns många möjligheter i livet, trots eller kanske till och med på grund av att man har NPF. Jenny Ström från Attention Haninge är en av dem. Vi träffade henne häromdagen för att ta reda på mer om hur besöksverksamheten går till och för att vi tror att Jennys berättelse kan inspirera fler lokalföreningar att starta besöksverksamhet.

Jenny berättar om besöksverksamheten >>


Dela detta: