Attention låter elever prata om NPF

Många ungdomar med NPF efterfrågar större kunskap om sina funktionsnedsättningar i skolan. Därför låter Attention eleverna själva berätta om sin situation i tre kortfilmer. Nu har vi släppt den första filmen där 14-åriga Erica berättar om att gå på högstadiet och ha ADD.

9 av 10 skolungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) känner att de behöver extra stöd i skolan. 51 procent vill inte gå till skolan alls. Det visar en enkät som vi på Riksförbundet Attention genomförde bland våra medlemmar förra året. Därför startade vi projektet Min skola, där eleverna är experterna och får berätta om sina egna erfarenheter.

– Det är vanligt att man pratar om eleverna i stället för med dem. Därför känns det jätteviktigt att de får göra sina röster hörda och berätta om sin situation, det är ju för elevernas skull som skolan måste fungera, säger Karin Forsberg, projektledare för Min skola.

Målet är att projektet ska ge elever med NPF större inflytande över sin skolgång och att pedagogerna ska få en ökad medvetenhet om vilka förutsättningar och styrkor eleverna har.

– Många i vår målgrupp har det väldigt tufft i skolan och det finns fortfarande mycket som brister i undervisningen. Elever som vi träffar efterfrågar större kännedom och kunskap om NPF. Att lärarna ska förstå och lyssna på eleverna, inte skälla på dem, säger Karin Forsberg.

Under projektets gång kommer Attention att publicera tre filmer där elever med NPF berättar om sina styrkor, utmaningar och önskemål. Nu släpper vi den första filmen. I den möter du 14-åriga Erica.

http://youtu.be/QJ3JDUyUSjQ

Projektet Min skola

Min skola startade i januari 2014 och kommer att pågå i tre år. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och samarbetar med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Sveriges Elevråd (SVEA), Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet.

För mer information kontakta:
Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande, 08-120 488 04.
Karin Forsberg, projektledare, 08-120 488 18.


Dela detta: