Attention svarar på remiss om våld i nära relationer

Riksförbundet Attention har skrivit ett remissvar på regeringens betänkande om våld i nära relationer.

Bakgrunden till förslaget är regeringens ambition att synliggöra, förbättra stöd och behandling samt att förebygga våld i nära relationer.

– Utredningen belyser väldigt viktiga frågor. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem, som berör våra medlemmar i allra högsta grad men även alla andra medborgare, säger Anki Sandberg, Attentions ordförande i en kommentar.

Attention vill också betona att det finns olika sorters våld.

– Det kan handla om psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld, vilket gör problemet mer komplicerat. Den drabbade kan påverkas både fysiskt och psykiskt på kort eller på lång sikt, menar Anki. Det kan handla om synliga skador men även om stress, ångest, smärtor, depression eller missbruksproblematik.

Läs mer eller ladda ner remissvaret >>


Dela detta: