Hjärnkoll firar fem år

10 oktober anordnade NSPH Framtidskonferensen, en slutfest och summering av den femåriga kampanjen Hjärnkoll. Attention var givetvis på plats, tillsammans med drygt 200 besökare, för att representera samt ta del av projektresultat och festligheter.

Framtidskonferensen

Syftet med kampanjen har varit att ändra allmänhetens attityder och fördomar kring psykisk ohälsa. För att nå målet har de medverkande främst arbetat med djupanalyser, sociala aktiviteter och förmedling av 350 attitydambassadörer med egna erfarenheter.

Konferensen bjöd på allt från politikerpanel till teater och inleddes med en sammanfattande projektberättelse av projektledaren Rickard Bracken. Han kom bland annat med det glädjande beskedet att ambassadörsarbetet, med största sannolikhet, kommer att fortsätta.

– Vi har fått bekräftat hur förändrande kraften i mötet är. Men det finns mycket kvar att arbeta med och nu verkar vi få den chansen, säger Rickard Bracken.

Ett av de mest uppskattade momenten var kortversioner av tre ambassadörers berättelser. De delade med sig av sina vardagsproblem, men även av positiva upplevelser och sin framtidstro.

– Mitt främsta budskap är att personer med psykisk ohälsa ska få ett större inflytande och acceptans i samhället. Det har ju redan hänt jättemycket under åren med Hjärnkoll, säger AnnKatrin Noreliusson, anhörigambassadör.

Efter en god wraplunch och information om praktikantprogrammet blev besökarna indelade i tre valbara föreläsningsblock. De behandlade psykisk ohälsa i kombination med sexualitet, arbete samt etik och moral.

– Dagen har varit jätteintressant och jag får lust att ta reda på mer. Mest givande var att få höra “riktiga personer” berätta om sina psykiska problem, säger Natalie Högström, lärare.

Efter en intensiv dag knöt NSPH:s samordnare Anki Sandberg ihop säcken. För de hugade återstod dock både högläsning, humoristisk teater av Ung utan Pung och slutligen en musikmässa i Adolf Fredriks kyrka.

Läs med om NSPHs kampanj Hjärnkoll>>

 


Dela detta: