Rätt person med NPF på rätt arbetsplats

Tisdag 21 oktober höll Attention utbildning, i samarbete med Attentions projekt Vägar till jobb, temadagen Rätt stöd till arbete för personer med NPF. Målet var att lyfta frågan hur alla ska kunna få ett rikt arbetsliv, oavsett funktionsnedsättning.

 Drygt 50 personer samlades på Scandic Sergel Plaza för att få en överblick över samhällsläget samt lyfta fram sina egna åsikter. Efter kaffemingel startade utbildningsdagen med en NPF-sammanfattning av Attention Utbildnings Marie Adolfsson. Hon avlöstes av Mattias Eilola, representant från Arbetsförmedlingen, som berättade om deras individfokuserade program och psykologunderstödda utredningar.

– Vi tittar inte på diagnosen utan på de individuella funktionsnedsättningarna och arbetsförmågan, sa Mattias Eilola.

Första passet efter lunch leddes av Mimmi Darbo från Misa. Hon redde bland annat ut begreppen Supported employment och IPS (Individual Placement and Support). Att arbeta efter dessa metoder går i korthet går ut på att individanpassat stödja, handleda och motivera arbetssökande med funktionsnedsättningar. Men även att förbereda den potentiella arbetsplatsen för ett optimalt mottagande.

– Målet är alltid en bidragslös anställning där personen kan ta tillvara sina styrkor, sa Mimmi Darbo.

Dagen avslutades med ett inifrånperspektiv. Först ut var Mikael Tänndal, en av cheferna på Fredells byggvaruhus. Han har anställt och praktikengagerat ett flertal personer med funktionsnedsättningar och har sett goda resultat. Sen fick deltagarna ta del av autism- och ADHD-informatören Klara Carlssons egen erfarenhet av vilka typer av stöd och anpassningar som fungerar.

– Man ska inte vara rädd för att ge människor chansen, alla får plats, sa deltagaren Anders Lindberg, samordnare på Cedergruppen

 

Läs mer om Attentions projekt Vägar till jobb >>


Dela detta: