SBU listar forskningsområden inom ADHD

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – har genomfört ett pilotprojekt för att lyfta fram brukares och skol- och vårdpersonals perspektiv på vad som är viktigt att forska på inom området ADHD.

Projektet satte ihop en grupp på 13 deltagare som bestod av personer med ADHD, närstående personal inom vård, skola och kriminaltjänst. De arbetade sedan tillsammans fram en tio-i-topp-lista på de viktigaste kunskapsluckorna kring behandlingsmetoder vid ADHD.

För att komma ner till de slutliga 10 gjorde deltagarna först en egen rakning. Därefter samlades man vid en workshop för att diskutera sig fram till den slutliga listan.

Läs mer om SBU och pilotprojektet >>


SBU arbetar med att sammanställa vetenskapliga kunskapsluckor i vården i syfte att belysa var det finns behov av mer klinisk forskning.


Dela detta: