Socialstyrelsen släpper kunskapsstöd om ADHD

Nu går fyra myndigheter ihop för att förbättra stödet för alla med ADHD. Med hjälp av en heltäckande, forskningsbaserad sammanställning ska framförallt skolan, socialtjänsten, psykiatrin och primärvården få den information och verktyg som de behöver för att kunna göra rätt val och bedömningar.

Målet med satsningen är en jämlik och individanpassad vård och omsorg med hög kvalitet på både diagnos som behandling.

Generellt sett har ett eller fler barn i varje klass ADHD. Om inget görs tidigt för att underlätta skolgången med en pedagogisk undervisning, hög självkännedom och rätt behandling riskerar de att få stora svårigheter senare i livet. Det gäller även att upptäcka individuella svårigheter och tilläggssyndrom. En särskild satsning görs därför för att styrka elevhälsan.

– Vi välkomnar en samlad kunskapsstyrning, som kan bidra till bättre vård och stöd för våra medlemmar, säger Attentions ordförande i en kommentar till satsningen. Socialstyrelsen har i de material man tagit fram gjort flera viktiga beskrivningar exempelvis av vilket stöd man bör kunna få och hur en utredning bör gå till. Vi kommer att göra det vi kan för att se till att kunskapsstödet kommer till användning inom vård och stöd, skola och socialtjänst, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för riksorganisationen Attention.

Läs mer på Socialstyrelsen>> och svd.se>>


Dela detta: