Studie: Inget samband mellan ADHD-medicinering och missbruk

En ny studie från Centrum för Primärvårdsforskning visar att det inte verkar finnas någon koppling mellan ADHD-medicinering i unga år och drogmissbruk.

Det här är den första studien där forskare kartlagt samband mellan arv och miljö när det gäller ADHD och missbruk. Drygt en halv miljon personer har ingått i studien, födda 1991-1995.

– Som distriktsläkare har jag sett hur ungdomar med enorma problem i skola och vardag har blivit hjälpta av läkemedlen. Samtidigt har jag mött en rädsla hos föräldrar att läkemedelsbehandlingen skulle kunna försätta deras barn i ett missbruk, säger Kristina Sundquist, distriktsläkare och professor vid Lunds universitet.

Resultatet från studien visar dock att det inte finns någon sådan risk.
– Vi kunde inte se någon skillnad mellan de som fått ADHD-läkemedel eller inte när det gäller vilka som hamnade i ett drogmissbruk efter en uppföljning på upp till fem år, betonar Jan Sundquist, professor vid Lunds universitet.

Läs mer om studien på hemsidan Vetenskap & Hälsa >>


Dela detta: