Temakväll om tjejer med NPF

Den 7 oktober höll Attention Utbildning en temakväll om tjejer och NPF. Utöver kvällsfika bjöd föreläsarna på matnyttiga råd och forskningsbaserad fakta kring varför tjejer ofta blir felbedömda inom vården.

– Fram till på nittiotalet trodde forskare att det bara var killar som kunde ha ADHD och Asperger, säger Marie Adolfsson från Attention Utbildning.

Runt hundra deltagare anslöt till utbildningskvällen. På plats var både professionella, som lärare och socialarbetare, tjejer med NPF och anhöriga.

– Jag har två döttrar med diagnoser. Tjejer med NPF har det verkligen kämpigt, säger Carina Ågren/Karlsson som arbetar inom socialtjänsten.

Utbildningsledaren Marie Adolfsson fokuserade främst på hur många tjejer som blir feldiagnostiserade, får sina diagnoser sent eller blir avfärdade som problemtjejer. Anledningen är att symtomen ofta skiljer sig mellan könen och att nästan all forskning på området är baserad på killar. Deras symptom har därför blivit normen. Ett exempel är att tjejer med ADHD generellt sett inte är lika utåtagerande som killarna. Resultatet blir ett felaktigt stöd eller ingen hjälp alls.

ADHD/autism-ambassadören Klara Carlsson beskrev efter pausen hur hon har fått kämpa för att få hjälp i vardagen och att bli tagen på allvar. Hon berättade vidare om hur viktigt det är att ta vara på sina styrkor för att klara sig i ett samhälle som inte är anpassat för tjejer med osynliga funktionshinder.

Deltagarna fick också chansen att ställa frågor och berätta om personliga kamper.

– Jag jobbar med elever som har olika diagnoser, så det här berör mig väldigt mycket. Det har varit många aha-upplevelser ikväll, säger Kerstin Åkare, grundskolelärare och kommunalpolitiker.

 


Dela detta: