Tyck till om funktionshinder

Hur kan vi förbättra boendesituationen för funktionshindrade? Saknar du något inom idrott och kultur? Vilka arbetsstöd ska vi behålla?

Myndigheten för delaktighet söker panelmedlemmar till undersökningen Rivkraft. Syftet är att samla in kunskap och åsikter från dem med egen erfarenhet av funktionshinder. Deltagarna ska vara över 16 år och uppdraget är att under ett år svara på fyra till sex lättlästa enkäter som rör den egna vardagen.

Det sammantagna resultatet kommer sen att skickas till regeringen som sedan ska arbeta för att alla med funktionshinder ska vara helt delaktiga i samhället.

För anmälan, klicka här >>

Läs mer om Myndigheten för delaktighet >>


Dela detta: